hysbyseb

Adwaith amnewid sengl - Tudalen 1

Adwaith lle mae un elfen yn disodli elfen debyg mewn cyfansoddyn - Diweddarwyd 2022

Diffiniad

A + BC → AC + B.

Mae Elfen A yn fetel yn yr adwaith cyffredinol hwn ac mae'n disodli elfen B, metel yn y cyfansoddyn hefyd. Os nad yw'r elfen amnewid yn fetel, rhaid iddi ddisodli deunydd arall nad yw'n fetel mewn cyfansoddyn, a daw'n hafaliad cyffredinol.

Mae llawer o fetelau yn adweithio'n hawdd ag asidau, ac un o'r cynhyrchion adweithio pan wnânt hynny yw nwy hydrogen. Mae sinc yn adweithio i'r clorid sinc dyfrllyd a hydrogen gydag asid hydroclorid (gweler y ffigur isod).

Ein Noddwr

TVB Amser i'w gofio

Newyddion sy'n torri

Gwybodaeth Diddorol Dim ond Ychydig o Bobl Sy'n Gwybod


Mae hysbysebion ffurflenni incwm yn ein helpu i gynnal cynnwys o'r ansawdd uchaf pam mae angen i ni osod hysbysebion? : D.

Nid wyf am gefnogi gwefan (agos) - :(